UZAY NEDEN KARANLIKTIR?

Hiç gece gökyüzüne bakıp “Uzay neden karanlık?” diye merak ettiniz mi? Johannes Kepler, Edmond Halley ve Alman doktor-gökbilimci Wilhelm Olbers dahil olmak üzere birçok bilim insanının yüzyıllar boyunca düşündüğü ilginç bir sorudur bu ve göründüğü kadar basit değildir. Güneş, çok büyük miktarda ışık yayan büyük bir yıldızdır ve evren onun gibi yıldızlarla doludur. Eğer evren […]

Read More UZAY NEDEN KARANLIKTIR?

KOZMOLOJİ NEDİR?

Genel göreliliğin kavramsal temeli Newton mekaniğinden çok farklıdır. Einstein’ın Merkür’ün yörüngesinin devinimini ve ışığın Güneş gibi büyük cisimler tarafından bükülmesini hesaba katarak elde ettiği başarı bize uzay ve zaman resmimizin Newton’un yerine Einstein’ın olması gerektiğine dair güven verir. Dikkatimizi uzay-zamanın büyük ölçekli yapısı üzerine çalışmaya yönelttiğimizde bir bütün olarak uzay-zamanın evrendeki kütle ve enerjinin brüt dağılımıyla […]

Read More KOZMOLOJİ NEDİR?

DÜNYA NEDEN YUVARLAKTIR?

Hikayenin başlangıcı gezegenlerin hareketlerini gözetleyen eski çağ insanlarına dayanır. İlk olarak kendilerinin güneş etrafında gezindikleri sonucuna varırlar. Bu olguyu daha sonra Kopernik de keşfedecektir. 15. yüzyılın başlarında gezegenlerin gerçekten de güneş etrafında dönüp dönmedikleri büyük bir tartışma konusuydu. Tycho Brahe’ın düşüncesine göre gezegenlerin gökyüzündeki gerçek konumları yeterince doğru ölçülebilirse tartışmalar tatlıya bağlanabilirdi. Bundan yola çıkarak […]

Read More DÜNYA NEDEN YUVARLAKTIR?